Przejdź do treści

Oferta

Profesjonalna pomoc psychologiczna

Świadczymy profesjonalną pomoc psychologiczną dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz dla par.

Na spotkania zapraszamy wszystkich, którzy poszukują sposobu radzenia sobie z:

 • trudnościami natury psychicznej
 • seksuologicznej
 • zaburzeniami lękowymi
 • zaburzeniami depresyjnymi
 • zaburzeniami odżywiania
 • niską samooceną
 • doświadczającymi problemów w relacjach z ludźmi w życiu prywatnym i zawodowym
 • zmagającym się z uzależnieniem
 • współuzależnieniem
 • chorobami somatycznymi

Terapia par

 • powtarzające się nierozwiązane konflikty
 • problemy z komunikacją
 • tłumione emocje
 • powracające, utrzymujące się trudne stany emocjonalne i napięcia
 • niezadowalające życie intymne
 • wybuchowość
 • agresja
 • poczucie wypalenia emocjonalnego i zawodowego
 • brak sensu bycia razem
 • poczucie samotności czy izolacji pomimo bycia razem

Konsultacje rodzinne

Na konsultacji członkowie rodziny, także dzieci, mogą w obecności terapeuty w bezpieczny sposób porozmawiać o swoich potrzebach, oczekiwaniach, o tym co dla każdej osoby jest trudne w relacjach domowych. Odbywa się to w przyjaznej atmosferze, gdzie każdy może być szczery i przyjęty przez innych.
Po 1-2 spotkaniach podejmujemy decyzje, czy taka forma pomocy jest wystarczająca, czy też potrzebna będzie dłuższe wsparcie dla rodziny w formie terapii rodzin, terapii pary, lub terapii indywidualnej dla jej członków.

Jeśli chodzi o dzieci to pracę z dzieckiem rozpoczynamy od spotkań mających charakter konsultacyjny. Najczęściej są to dwa pierwsze spotkania. Podczas tych spotkań psycholog zbiera wywiad od rodziców odnośnie zgłaszanego problemu.

Kolejne spotkania poświęcone są na poznanie dziecka – jego obecnego funkcjonowania w domu, szkole , na innych zajęciach oraz w kontakcie z dorosłymi. Ponadto psycholog zbiera informacje dotyczące rozwoju dziecka oraz poznaje zwyczaje rodziny, stosowane metody wychowawcze oraz zasady obowiązujące w domu oraz poza nim.

Konsultacje kończą się rozmową psychologa z rodzicami i wspólnym zaplanowaniem działań mających na celu pomoc dziecku w trudnej dla niego sytuacji. W przypadku psychoterapii dziecka niezbędna jest współpraca rodziców z psychologiem, którzy między sesjami pełnią rolę „terapeutów” dziecka. Bez ścisłej współpracy ze strony rodziców efekty terapii dużo trudniej jest osiągnąć bądź jest to zupełnie niemożliwe. Otrzymane zalecenia odnośnie postępowania z dzieckiem mają na celu wzmocnienie i utrwalenie efektów pracy na sesji.

Coaching

Coaching indywidualny to osobiste cykle sesji z coachem, który pomaga w osiągnięciu celów, rozwiązywaniu palących problemów, podejmowaniu trudnych decyzji zarówno biznesowych jak i osobistych. Coaching jest niezwykle pięknym procesem związanym z rozwojem zawodowym i osobistym człowieka. Spotkaniem dwojga ludzi: Coacha i jego Klienta po to, aby osiągać cele Klienta lub też rozwiązywać jego problemy.

Korzyści z coachingu dla osoby coachowanej:

 • opracowanie wizji własnego rozwoju w oparciu o potrzeby, wartości i indywidualny potencjał
 • identyfikowanie i eliminowanie barier do dalszego rozwoju
 • równowaga miedzy życiem prywatnym a zawodowym
 • zwiększenie pewności siebie poprzez wzrost samoświadomości
 • większe zaangażowanie w organizację lub w pracę zespołową
 • większa odpowiedzialność za podejmowane zobowiązania
 • większa efektywność we współpracy z innymi

Logopeda

Zapraszamy także do korzystania z pomocy profesjonalnego logopedy.